2014
ХОТЕЛ ПЕРУН, БАНСКО

ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТКРИТ ВЪТРЕШЕН ДВОР

Научи повече

2011
РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ МЕЛНИЦАТА , ГР. БАЛЧИК
2010
УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП - ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ОФИСИ
2008 2006 2004 2002 2002