Проектантско бюро „БИАС-М“ извършва и предлага следните дейности и услуги:

 • Инвестиционно проектиране – предпроектни проучвания, идейни, технически и работни проекти:
  • част Конструкции;
  • комплексно проектиране – част Архитектура и инженерни специалности- частично;
 • Технически контрол по част конструктивна;
 • Авторски надзор по време на строителство;
 • Конструктивни становища;
 • Адаптация на чуждестранни проекти съобразно българското законодателство;
 • Анализиране, консултиране и мениджмънт на инвестиционни проекти;

„БИАС-М“ има опит в проектирането на следните категории сгради и съоръжения:

Високо строителство:

 • жилищни сгради и комплекси
 • обществени сгради
 • административни сгради
 • индустриални сгради
 • производствени бази
 • стопански халета
 • логистични центрове
 • спортни съоръжения
 • търговски обекти

Ниско и транспортно Строителство:

 • метростанции и метротунели
 • подземна инфраструктура
 • подземни паркинги
 • тунели и транспорни възли
 • пътни мостове и естакади
 • пешеходни пасарелки
 • подпорни стени и съоръжения
 • бензиностанции

Специфично строителство:

 • шлицови стени
 • шпунтови огради
 • пилоти
 • сложно фундиране
 • предварително напрегнати конструкции
 • комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции
 • усилване и реконструкции на съществуващи сгради
 • кули
 • билбордове