БЮРО ЗА ИНЖЕНЕРНИ И АРХИТЕКТУРНИ СТРУКТУРИ – МАНЕВ ​

„БИАС-М“ предлага проектиране и консултиране на структури в областта на високото, ниското и специфичното строителство.
Това са строителни конструкции от стоманобетон (монолитни, сглобяеми и предварително напрегнати), стоманени, комбинирани (стомано-стоманобетонни), дървени конструкции и др.
Бюрото разполага с допълнителни възможности за комплексно проектиране.
Годишният капацитет за проектиране на строителни конструкции и съоръжения е 200 000 ÷ 300 000 m2, а за комплексни обекти – 15 000 – 20 000 m2.
Екипът на бюрото се състои от 20 постоянно действащи проектанти: 18 строителни инженери-конструктори; 1 архитект; 1 офис мениджър. Екипът представлява комбинация от опитни специалисти и млади, амбициозни проектанти.Проектантското бюро е регистрирано като член на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП).Проектантите притежават проектантска правоспособност, като част от тях имат сертификати за технически контрол по част конструктивна.
Бюрото разполага със съвременна офис техника и лицензирани софтуерни програми за конструктивен анализ и графично изобразяване.
Клиенти и партньори на „БИАС-М“ са едни от най-големите строителни и инвестиционни компании, както и водещи архитектурни бюра в България и чужбина.
Проектантското бюро има сключена професионална застраховка за различните видове конструкции и е сертифицирано от ИА БСА като отговаря на всички изисквания на системите за управление на качеството – БДС EN ISO 9001:2015, системите за управление по отношение на околната среда – БДС EN ISO 14001:2015 и системите за управление на здравето и безопасността при работа – БДС ISO 45001:2018

Признания