Инвеститор / Възложител: Столична община, Meтpoпoлитeн EAД
Архитектура: БИАС-М ЕООД, Ар Джи Би ЕООД, Конкурент 90 ООД
Главен изпълнител: Oбeдинeниe Гeoмeтpo Зeмлянe c глaвeн изпълнитeл Гeocтpoй AД и пapтньopи Tpaнcpeмoнтcтpoй EAД и БИAC – M EOOД
Площ: 106 830m²
Част: Архитектура и Конструкции
ГАРАЖНО ХАЛЕ:
Характерни особености: – едноетажно трикорабно хале
– стоманобетонна сглобяема скелетна конструктивна система
– размери в план – 171.5m / 67.7m
– светла височина до долен ръб главна греда – от 6.10m до 6.45m
– конструктивни междуосия – 12.2m / 20m, 23m и 24m
– покривна конструкция – предварително напрегнати покривни греди, предварително напрегнати столици, ламарина
РЕМОНТНО ХАЛЕ И КОТЕЛНО:
Характерни особености: – едноетажно и двуетажно двукорабно хале
– стоманобетонна сглобяема скелетна конструктивна система
– размери в план – 107m / 37.3m
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА:
Характерни особености: – монолитна стоманобетонна, скелетна, безгредова конструктивна система
– размери в план – 48.25m / 18m
ТРАНСПОРТЕН ПРОХОД:
Характерни особености: – изпълнение по открит способ в неукрепен изкоп с откоси
– двуотворна, монолитна, затворена, стоманобетонова конструкция – тип „кутия“
– светло подпорно разстояние – 8.25m
– светла височина – 4.65m
– съоръжението обхваща тунелна част и две рампи
– обща дължина на съоръжението – 168m
– върху конструкцията преминава коловозното развитие на депото
ДРУГИ: – автомивка
– мивка за влакове
– бензиностанция
– паркинг
– улична мрежа
Степен на завършеност: в експлоатация от 2019 година