2019
УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ ЛОЗЕНЕЦ
2018
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС, ГР.СОФИЯ
2017
ОПТИМИЗАЦИЯ НА БУЛ. „ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ И ТРАНСПОРТНИ ТУНЕЛИ ПОД УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ И ПЛ. „ОРЛОВ МОСТ“ - КОНЦЕПЦИЯ
2016
УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА СГРАДА „ГРАФИКС“
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА „СПС ТАУЪР“ (ЧАСТ ОТ МОЛ „БЪЛГАРИЯ“)
2015
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА В ГР. ЕТРОПОРЕ