2019
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЕНЕРГОПРОЕКТ

Преустройство, реконструкция и пристройка (аварийно евакуационно стълбище) на двадесет етажна офис сграда в УПИ I - Енергопроект, кв. 157а, м. Лозенец - II част, район Лозенец, гр. София

Научи повече

УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ ЛОЗЕНЕЦ

„Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати”, Строеж 2 - Реконструкция на КС "Лозенец" с изграждане на 2 нови ГТКА

Научи повече

2018
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС, ГР.СОФИЯ

Частично преустройство на блок А и блок Г, Полиграфически комплекс в УПИ I-105, кв.19, м."Трета извънгр.част", гр.София

Научи повече

2017
ОПТИМИЗАЦИЯ НА БУЛ. „ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ И ТРАНСПОРТНИ ТУНЕЛИ ПОД УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ И ПЛ. „ОРЛОВ МОСТ“ - КОНЦЕПЦИЯ
2016
УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА СГРАДА „ГРАФИКС“

Укрепване на строителен изкоп на многофункционална сграда с офиси, магазини, шоуруми, химическо чистене, фризьорски салон, фитнес, банков салон, ресторант, кафене, помещение за трафопост и подземни гаражи – УПИ ii-96, 97, 98, кв. 4в, м.“Младост 1“, гр. София

Научи повече

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА „СПС ТАУЪР“ (ЧАСТ ОТ МОЛ „БЪЛГАРИЯ“)

Преработка по чл. 154 от ЗУТ на помещения в сграда със смесено предназначение УПИ ii-674, кв. 1, м.“Манастирски Ливади – изток“, гр. София

Научи повече

2015
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНА ЗАЛА В ГР. ЕТРОПОРЕ

Реконструкция и модернизация на спортна зала №1 – „Чавдар“, УПИ iv – спортен терен в кв. 86, гр. Етрополе

Научи повече