УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА ЖИЛИЩНА СГРАДА – КВ. ПАВЛОВО, СОФИЯ

Client:   „ЕС ВИ ДИ ГРУП “ АД 
Architecture:    АРХ. ЧАВДАР ВЕЛЕВ
Main contractor:   ХИДРОИНЖЕКТ
Design:   КОНСТРУКЦИИ – УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП
Площ на изкопа:   600 кв.м.
Дълбочина на изкопа :   5,50 m ÷ 8,50 m
Main structural material:   reinforced concrete
Technology and features:   Шлицови стени с дебелина 40 cm, конзолни и с 1 ред  ъглови разпънки от стоманени тръби
Phase/stage:   Завършено 
×