УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – КВ. БОЯНА, СОФИЯ

Client:   ХЕРБАМЕДИКА EOOД
Architecture:   АРХ. ВЕСЕЛИН НЯГОЛОВ
Main contractor:   ТЕХНОИНЖЕКТ ООД
Design:   КОНСТРУКЦИИ – УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП
Площ на изкопа:   850 кв.м.
Дълбочина на изкопа :   5.50 m ÷ 7.50 m
Main structural material:   стомана
Technology and features:   „Берлинска ограда“ със стоманени профили и талпи – конзолни и с един ред IBO анкери. 
Phase/stage:   Завършено 
×