Архитектура:

МАРКАН ПРОЕКТ ООД

Главен изпълнител:

МАРКАН ООД

Застроена площ

1 750 m2

Етажи (надземни + сутеренни нива):

15+3

Част:

КОНСТРУКЦИИ

РЗП:

24 850 m2

Укрепване на строителен изкоп:

шлицови стени, анкери

Основен конструктивен материал:

монолитен стоманобетон

Конструктивна система / Вид конструкция:

скелетна, от монолитен стоманобетон и стоманени елементи

Фундиране:

плоско, с фундаментна плоча

Степен на завършеност:

в ескплоатация от 2012 г.

×