Инвеститор / Възложител:ТРАНСПОРТНО – СПЕДИТОРСКА КАНТОРА ЕООД
Архитектура:Студио „ПРОСПЕКТУМ“ ЕООД
проф.арх. Георги Станишев
Главен изпълнител:КОМФОРТ ООД
Габарити на застрояване (в план):45m/40m/50m
Етажи (надземни):16
Сутеренни нива:2
Част:КОНСТРУКЦИИ
РЗП:24500 m2
Укрепване на строителен изкоп:секантни пилоти
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:стенна конструкция /4 ст.б. ядра/ с гладки безгредови плочи
Конструктивни междуосия:8m/9m
Фундиране:фундаменти плочи с d=150cm/100cm/70cm
Покрив:плосък покрив
Степен на завършеност:в процес на строителство
×