Инвеститор / Възложител:   СТОЛИЧНА ОБЩИНА / „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Архитектура:   арх.Евангелина Сиракова, БИАС-М ЕООД
Главен изпълнител:   ДЗЗД Обединенение Метро Билд Център
Дължина на съоръжението:   219,8 м.
Ширина на съоръжението:   18,4-19,6 м.
Дълбочина / Височина на съоръжението:   18,5 – 20 м.
Част:   КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ
Застроена площ на съоръжението:   3232 кв.м.
Укрепване на строителен изкоп :шлицови стени
Технология на строителство:   Отгоре-надолу („Top-down“)
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2020 година
×