Инвеститор / Възложител:   СТОЛИЧНА ОБЩИНА / „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Архитектура:   ИНЖПРОЕКТ ООД
Главен изпълнител:   ДЗЗД „МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО“
Дължина на съоръжението:   120 m
Ширина на съоръжението:   18.10/15.09m
Дълбочина / Височина на съоръжението:   18÷19m
Част:   Конструкции
Застроена площ на съоръжението:   2056 кв.м.
Технология на строителство:   Отгоре-надолу („Top-down“)
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2020 година
×