Инвеститор / Възложител:   ТРАНСПРОЕКТ EАД
Дължина на съоръжението:2 отвора по 25 м
Ширина на съоръжението:Г – 10.5 м
Част:   Конструкции
Основен конструктивен материал:   сглобяем стоманобетон
Степен на завършеност:   проект
×