Инвеститор / Възложител: Сентрал Пойнт ООД
Архитектура: арх. Николай Симеонов,ВАМОС ООД
Главен изпълнител: Грийнтех Инженеринг Солюшънс АД
Предмет: Реконструкция на бивше Музикално училище в бутиков хотел
Част: Конструкции
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон, носещи тухлени зидове и метална конструкция
Характерни особености: – съществуващата сграда е 6 етажна / сутерен, партер и 4 етажа/
– усилване на съществуващи стоманобетонови елементи
– две нови стоманобетонови гредови плочи
– нова метална пространствена покривна конструкция с междинно ниво
Степен на завършеност: в експлоатация от 2018 година
 
×