„Шоурум и автосервиз за автомобили на бмв и мини, магазин, офиси и паркинг – първи етап“ в УПИ iv-1218, 1590, 274 – за обществено обслужване, търговия, безвредно производство, жилища, спорт и атракции, кв.12, по плана на гр. София, м. нпз „Хладилника-Витоша“ – част юг, р-н „Лозенец“ – Столична община 

Инвеститор / Възложител:   „М КАР СОФИЯ“ ООД
Архитектура:   „ФОРМА СТУДИО“ ЕООД
Главен изпълнител:   „КОЛОС – ИВ“ ООД
Габарити на застрояване (в план):   86,5 / 48,5 m
Етажи (надземни):   3 бр.
Сутеренни нива:   1 бр.
Част:   Конструкции
РЗП:   17 000 m2
Укрепване на строителен изкоп:   открит неукрепен изкоп с откоси
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон и стомано-стоманобетонни плочи
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – колони, стени и гредови плочи с конструктивни капители
Конструктивни междуосия:   8,4 / 8,4 m
Фундиране:   плоско – фундаментна плоча с дебелини 40 и 60 cm
Покрив:   плосък от конструкционна стомана
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2017 година

 

×