Сграда с офиси, ателиета и магазини, УПИ xvii-21, кв.224, м.“пробив бул.“П.славейков” (м.“зона б 18-а– западно направление”), гр. София

Инвеститор / Възложител:„МАКТЕР КОНСУЛТ“ ЕООД
Архитектура:„МАКТЕР КОНСУЛТ“ ЕООД
Главен изпълнител:„МАКТЕР КОНСУЛТ“ ЕООД
Габарити на застрояване (в план):22 / 18 m
Етажи (надземни):10 бр.
Сутеренни нива:2 бр.
Част:Конструкции
РЗП:3 750 m2
Укрепване на строителен изкоп:конзолни шлицови стени
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия:5 / 5 m
Фундиране:плоско – фундаментна плоча с дебелина 80 cm
Покрив:плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:в експлоатация от 2017 година
×