Архитектура:

ИНТЕГРА КОНСУЛТ ПРОЕКТ

Главен изпълнител:

МИРАТ ГРУП  ООД

Застроена площ

1 730 m2

Част:

КОНСТРУКЦИИ

РЗП:

1 730 m2

Укрепване на строителен изкоп:

шлицови стени, анкери

Основен конструктивен материал:

Сглобяема стоманена конструкция

Конструктивна система / Вид конструкция:

скелетна, от монолитен стоманобетон, монолитна

Фундиране:

Ивични фундаменти

Степен на завършеност:

в ескплоатация от 2015 г.

×