Реконструкция и модернизация на спортна зала №1 – „Чавдар“, УПИ iv – спортен терен в кв. 86, гр. Етрополе

Инвеститор / Възложител:ЮЛНЦ „СПОРТНО ДРУЖЕСТВО ЕТРОПОЛЕ“
Архитектура:„БИАС-М“ ЕООД
Главен изпълнител:ЮЛНЦ „СПОРТНО ДРУЖЕСТВО ЕТРОПОЛЕ“
Предмет:РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Част:Комплексно проектиране – Архитектура, Конструкции, ВиК, Ел, ОВК и др.
Основен конструктивен материал:конструкционна стомана и монолитен стоманобетон
Характерни особености:– изграждане на дневен детски център;
 – обособяване на нова абонатна станция на мястото на съществуващото котелно помещение;
 – изграждане на зала за пресконференции;
 – монтиране на нови, допълнителни трибуни от „сглобяемо-разглобяем“ тип;
 – изграждане на шахта за асансьор, предназначен за хора в неравностойно положение;
 – функционална промяна на разпределенията на помещенията между отделните спортни зали;
 – премахване на съществуващи и изграждане на нови, вътрешни преградни зидарии;
 – подмяна на подови настилки и стенни облицовки;
 – обособяване на нови, санитарни помещения – съблекални, бани и тоалетни;
 – монтиране на нови, стоманени конструкции за допълнително остъкляване на част от фасадите;
 – цялостна подмяна на фасадното остъкляване и добавяне на нови дограми за прозорци и витрини;
 – обновяване и модернизиране на спортно оборудване за зали, с различна спортна насоченост;
 – цялостно прекрояване на вътрешни и външни обществени пространства, с цел по-достъпна среда за хора с увреждания;
Степен на завършеност:реконструкцията е реализирана през 2015 година
×