Инвеститор / Възложител:   „БОРОВА ГОРА“ ООД
Архитектура:   „БОРИСОВ И БОРИСОВ АРХИТЕКТИ“ ООД
Главен изпълнител:   „КАЕ СТРОЙ“ ЕООД
Габарити на застрояване (в план):   27,5 / 25 m
Етажи (надземни):   6 бр.
Сутеренни нива:   1 бр.
Част:   Конструкции
РЗП:   2 550 m2
Укрепване на строителен изкоп:   „берлинска“ ограда – вбетонирани стоманени пилоти (тръби)
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:   скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия:   4,9 / 4,75 m
Фундиране:   плоско – фундаментна плоча с дебелина 45 cm
Покрив:   плосък и частично скосен от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2016 година
×