Офис сграда с подземни гаражи (3 нива) и к.к. 23,60 m в многофункционална сграда с офиси, магазини, фитнес, ресторант и апарт. хотел, УПИ iv-1621, кв. 83, м. „Манастирски Ливади – Запад“, гр. София

Инвеститор / Възложител:„ММ УОРЛД“ ЕООД
Архитектура:„ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ“ ООД
Главен изпълнител:„ТИМ Технолоджи“ ООД
Габарити на застрояване (в план):57 / 27,5 m
Етажи (надземни):9 / 10 бр.
Сутеренни нива:2 / 3 бр.
Част:Конструкции
РЗП:10 700 m2
Укрепване на строителен изкоп:конзолни шлицови стени
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:скелетна – колони, стени и „гладки“ (безгредови) плочи
Конструктивни междуосия:7,2 / 5,4 m
Фундиране:плоско – фундаментна плоча с дебелина 90 cm
Покрив:плосък от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:в експлоатация от 2015 година
×