„Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати”, Строеж 2 – Реконструкция на КС „Лозенец“ с изграждане на 2 нови ГТКА

Инвеститор / Възложител:   БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
Проектант:   ХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
Главен изпълнител:   ДЗЗД „Газ Турбайн“
Предмет:   Пилотно конзолно укрепване с изливни пилоти
Част:   Конструкции
Основен конструктивен материал:   Стоманобетон
Характерни особености:   – конзолни изливни пилоти Ф620mm, осово през 1.2m
– дължина на пилотите от 4.50m до 7.50m
– дълбочина на изкопа от 2.50m до 4.30m
– торкрет 10 cm между пилотите
Степен на завършеност:   в експлоатация
×