Инвеститор / Възложител:    БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
Проектант:    ХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
Главен изпълнител:    ДЗЗД „Газ Турбайн“
Предмет:    Пилотно конзолно укрепване с изливни пилоти
Част:    Конструкции
Основен конструктивен материал:    Стоманобетон
Характерни особености:    – конзолни изливни пилоти Ф620mm, осово през 1.2m
– дължина на пилотите от 4.50m до 7.50m
– дълбочина на изкопа от 2.50m до 4.30m
– торкрет 10 cm между пилотите
Степен на завършеност:    в експлоатация
×