Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – жк „Овча купел“ етап II – от км. 11+941.33 до км 15+749.00 с четири метростанции; обособена позиция № 2 – участък от км 14+277.56 до км 15+749.00 (край МС 18) с 2 броя метростанции – работна шахта за изпълнение на ТУ по НАТМ при км 14+603.9363

Инвеститор / Възложител:   СТОЛИЧНА ОБЩИНА / „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Архитектура:   БИАС-М ЕООД, арх.Евангелина Сиракова
Главен изпълнител:   ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРОБИЛД ЗАПАД“
Дължина на съоръжението:   900 m
Част:   Комплексно проектиране
Технологии и характерни особености:    – метротунел изграден по Top-Down метод върху шлицови стени, монолитен стоманобетон
 – вентилационна уредба (ВУ) – частично Top-Down, частично открит способ, монолитен стоманобетон
 – тунелен участък изграден по открит способ от монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2021 г.
×