Архитектура:

ЕН. ТИ. ПИ. ПРОДЖЕКТ ООД

Главен изпълнител:

ЕЙ ПИ СТРИЙ ЕООД

Застроена площ

650 m2

Етажи (надземни + сутеренни нива):

9

Част:

КОНСТРУКЦИИ

РЗП:

4900 m2

Укрепване на строителен изкоп:

шлицови стени, анкери

Основен конструктивен материал:

монолитен стоманобетон

Конструктивна система / Вид конструкция:

скелетна, от монолитен стоманобетон, стълби и козирки

Фундиране:

плоско, с фундаментна плоча

Степен на завършеност:

в ескплоатация от 2014 г.

×