Инвеститор / Възложител:  

„БАНСКО ТУРИСТ“ ООД

Проектант:  

БИАС-М ЕООД

Главен изпълнител:  

„БАЛКАНСТРОЙ“ АД

Предмет:  

Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда

Част:  

Конструкции

Характерни особености:  

Стоманобетон, дърво

Степен на завършеност:  

в експлоатация от г. 2007

 

×