Архитектура:СТУДИО 17,5  ЕООД
Главен изпълнител:КОРДЕЕЛ – България  ЕАД / МАРКАН  ООД. INFINITY TOWER
Застроена площm2
Етажи (надземни + сутеренни нива):23
Част:КОНСТРУКЦИИ
РЗП:20000 m2
Укрепване на строителен изкоп:шлицови стени, анкери
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Конструктивна система / Вид конструкция:скелетна, от монолитен стоманобето, стълби и козирки
Фундиране:плоско, с фундаментна плоча
Степен на завършеност:в ескплоатация от 2014 г.
×