Разширение на Метрото в София; Трета Метролиния – Депо „бул.“Ботевградско шосе“ – бул.“Владимир Вазов“ – Централна Градска Част – ж.к.“Овча купел“. Първи етап – от км. 4+950 до км. 11+966.34 по обособена позиция №2: Участък от км 8+996.69 (край на МС11) до км 6+561.05 (край на МС8) с 3бр. метростанции

Инвеститор / Възложител:СТОЛИЧНА ОБЩИНА / „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Архитектура:арх.Евангелина Сиракова, БИАС-М ЕООД
Главен изпълнител:ДЗЗД Обединенение Метро Билд Център
Дължина на съоръжението:219,8 м.
Ширина на съоръжението:18,4-19,6 м.
Дълбочина / Височина на съоръжението:18,5 – 20 м.
Част:КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ
Застроена площ на съоръжението:3232 кв.м.
Укрепване на строителен изкоп :шлицови стени
Технология на строителство:Отгоре-надолу („Top-down“)
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон
Степен на завършеност:в експлоатация от 2020 година
×