Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – жк „Овча купел“ етап II – от км. 11+941.33 до км 15+749.00 с четири метростанции; обособена позиция № 2 – участък от км 14+277.56 до км 15+749.00 (край МС 18) с 2 броя метростанции – работна шахта за изпълнение на ТУ по НАТМ при км 14+603.9363

Инвеститор / Възложител:   СТОЛИЧНА ОБЩИНА / „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Архитектура:   БИАС-М ЕООД, арх.Евангелина Сиракова
Главен изпълнител:   ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРОБИЛД ЗАПАД“
Дължина на съоръжението:   155  m  + входове
Ширина на съоръжението:   18.3-22.80 m
Дълбочина / Височина на съоръжението:   16 m
Част:   Комплексно проектиране
Застроена площ на съоръжението:   3318.5 кв.м. 
Технология на строителство:   Отгоре-надолу („Top-down“) и открит способ
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Характерни особености:    – четири блока
 – Входове/изходи – 6 бр.
×