Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – жк „Овча купел“ с 2 броя метростанции 

Инвеститор / Възложител:   СТОЛИЧНА ОБЩИНА / „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Архитектура:   БИАС-М ЕООД, арх.Евангелина Сиракова
Главен изпълнител:   ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРОБИЛД ЗАПАД“
Дължина на съоръжението:   155  m  + входове
Ширина на съоръжението:   18.3-22.80 m
Дълбочина / Височина на съоръжението:   16 m
Част:   Комплексно проектиране
Застроена площ на съоръжението:   3320 кв.м. 
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Технологии и характерни особености:    – отгоре – надолу ( Top-Down) и открит способ
 – четири блока
 – Входове/изходи – 6 бр.
Степен на завършеност:   в експлоатация от 2021 г.
×