„SMART TOWER“ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – КВ. КРЪСТОВА ВАДА, СОФИЯ

Инвеститор / Възложител:   СЕНТРАЛ ДИСТРИКТ ЕАД 
Архитектура:   ПЛАНИНГ  –  АРХ. ИЛИАН ИЛИЕВ
Главен изпълнител:   ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
Габаити на застояване (в план):   92 m /57 m
Етажи (надземни):23 (блок А) и 19 (блок Б)
Сутеренни нива:4
Височина на съоръжението:   85 m
Част:   КОНСТРУКЦИИ
РЗП:60 000 кв.м.
Укрепване на строителен изкоп:   шлицови стени
Основен конструктивен материал:   монолитен стоманобетон
Конструктивна система / вид конструкция:стенна конструкция / 5 ст.б. ядра/ с гладки безгредови плочи 
Конструктивни междуосия:7m/8m
Фундиране:фундаменти плочи с d=150cm/100cm/50cm с 39 бр. пилоти ∅80
Покрив:плосък покрив
Степен на завършеност:   в процес на строителство – довършителни работи
×